Select your language :
ฟาร์มโชคชัย

ฟาร์มโชคชัย ถือเป็นฟาร์มที่ประสบความสำเร็จ มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันดีในเรื่องโคนม และการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ซึ่งก่อตั้งมาตั้งแต่ปี 2500 บนเนื้อที่กว่า20,000 ไร่ ซึ่งเลี้ยงโคนมมากกว่า 3,000 ตัว ทำการรีดนม 3 ครั้ง ต่อ วัน ปัจจุบันสามารถผลิตน้ำนมดิบได้ 22 ตัน/วัน หรือโดยเฉลี่ย18 กก./ตัว/วัน

ฟาร์มมีเนื้อที่ปลูกหญ้าสำหรับเป็นอาหารสัตว์มากกว่า 12,000 ไร่ โดยที่ผ่านมาปลูกหญ้าสายพันธุ์ดั้งเดิมเช่น หญ้าพันธุ์รูซี่ แต่หลังจากที่ได้ลองปลูกหญ้าพันธุ์มูลาโท 2 ในปี 2551 แล้ว ทางฟาร์มก็ได้เพิ่มพื้นที่ในการปลูกหญ้าพันธุ์มูลาโท 2ขึ้นทุกปี เนื่องจากหญ้าพันธุ์มูลาโท 2 นั้นเหมาะสมมาก สำหรับการปลูกเพื่อเป็นอาหารของโค ไม่ว่าจะเป็นการปลูกเพื่อตัดไปให้โคกิน, ปล่อยโคเข้าไปแทะเล็มในแปลง หรือ ทำหญ้าแห้ง

การตัดหญ้าสดมูลาโท2 มาให้โคกินในรางเลี้ยง ให้กับโคระยะให้นม โดยใช้รถแทร็กเตอร์ลากเครื่องตัด และพาหนะบรรจุลำเลียง
ตัดหญ้ามูลาโท2 ในแปลงเนื้อที่ 80 ไร่
 
โคกำลังกินหญ้ามูลาโท2 ในรางเลี้ยง
หญ้าพันธุ์มูลาโท2 ใช้ทำเป็นหญ้าแห้งก้อนกลม:
หญ้ามูลาโท2 ในรูปของหญ้าแห้งก้อนกลม เก็บรักษาไว้ในโกดังในร่มของฟาร์มโชคชัย
 
โคนมของฟาร์มโชคชัยกำลังกินหญ้ามูลาโท2 แห้ง
คุณอำนาจ ปัญญาปรุ ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจฟาร์มโคนม ของฟาร์มโชคชัย ให้ข้อมูลว่า หญ้ามูลาโท2 ยังคงความเขียวสด และเจริญเติบโตได้ในฤดูแล้ง และมีระดับโปรตีนสูง อีกทั้งเมล็ดพันธุ์จากUbon Forage Seeds มีอัตราการงอก และ ความบริสุทธิ์ สูง มีคุณภาพที่คุ้มค่ากับราคา
แปลงหญ้าเปรียบเทียบ ระหว่างหญ้ารูซี่ (ด้านซ้ายมือ) และหญ้ามูลาโท 2(ด้านชวามือ) จะเห็นได้ว่าหญ้ามูลาโท2เจริญเติบโตได้ดีกว่า และเขียวสดกว่าหญ้ารูซี่
คุณอำนาจกล่าวว่า มีเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม จำนวนมากนิยมปลูกหญ้าพันธุ์เนเปียร์ปากช่อง ซึ่งด็อกเตอร์ ไมเคิล แฮร์ มีความเห็นว่า เนื่องหญ้าเนเปียร์ปากช่อง เติบโตเร็ว อีกทั้งมีลำต้นสูง ทำให้ได้ผลผลิตมาก เป็นการประหยัดทั้งเวลาและแรงงาน แต่หญ้าเนเปียร์ปากช่องมีเส้นใยสูง ย่อยยาก ทำให้มีอาหารตกค้างอยู่ในกระเพาะนาน ส่งผลให้สัตว์กินอาหารใหม่เข้าไปได้ไม่มาก ทำให้เจริญเติบโตช้า ให้น้ำนมในปริมาณต่ำ อีกทั้งหญ้าเนเปียร์ปากช่องไม่ทนต่อการตัดซ้ำ,ไม่ทนต่อการเหยียบย่ำของสัตว์,ไม่ทนต่อสภาพแห้งแล้ง หรือ น้ำท่วมขัง จากที่กล่าวมา จะเห็นได้ว่าหญ้ามูลาโท2 เป็นหญ้าอาหารสัตว์ที่มีคุณภาพดีกว่า หญ้าเนเปียร์ปากช่องมาก เราคาดว่าจะมีเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมหันมาปลูกหญ้ามูลาโท2 เพิ่มมากขึ้น ดังตัวอย่างจากฟาร์มโชคชัย
ความสำเร็จโคนมของฟาร์มโชคชัย กำลังแทะเล็มหญ้ามูลาโท2 ในแปลงบนเนื้อที่กว่า120 ไร่.
ติดต่อ เมล็ดพันธุ์เพชรอุบล กรุณาคลิกที่นี่ หรืออีเมล์ info@phetubon.com หรือโทร 092-9453249. Line ID : orom
© Copyrights 2013 Phet Ubon Seed. All Rights Reserved. Powered by Phuket Web Studio