Select your language :
เมล็ดพันธุ์เพชรอุบล

"เมล็ดพันธุ์เพชรอุบล"เริ่มดำเนินธุรกิจในปี2556 บริหารงานโดย นางกุลวดี บุญสุข ปัจจุบันประกอบกิจการอยู่ที่จังหวัดขอนแก่น แต่เป็นคนจังหวัดอุบลราชธานีโดยกำเนิด และมีคุณพ่อเป็นอดีตนักร้องลูกทุ่งเทพพร เพชรอุบล ผู้ได้รับรางวัลศิลปินมรดกอีสาน สาขาศิลปะการแสดง จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นที่มาของชื่อกิจการ "เมล็ดพันธุ์เพชรอุบล"

เมล็ดพันธุ์ที่เราจัดจำหน่าย ล้วนผลิตโดย โครงการวิจัยพืชอาหารสัตว์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

โครงการวิจัยพืชอาหารสัตว์ บริหารงานโดย ผู้เชี่ยวชาญด้านพืชอาหารสัตว์จากประเทศนิวซีแลนด์ ด็อกเตอร์ ไมเคิล แฮร์
คณะเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 
ด็อกเตอร์ ไมเคิล แฮร์ กำลังตรวจสอบเมล็ดพันธุ์หญ้ากินนีสีม่วง
โครงการวิจัยพืชอาหารสัตว์ ได้รับการว่าจ้างจาก Tropical Seeds LLC, the US subsidiary of Mexican seed company Grupo Papalotla, ให้บริหารจัดการ การผลิต และ จัดจำหน่าย และส่งออก รวมทั้งทำการวิจัยเพื่อพัฒนาพืชอาหารสัตว์ทั้งสายพันธุ์ที่มีอยู่เดิมและสายพันธุ์ใหม่ต่างๆที่เป็นที่น่าสนใจ
Eduardo Stern, ประธาน บริษัท Tropical Seeds LLC เยี่ยมชมแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์หญ้า ที่จังหวัดร้อยเอ็ด
 
เกษตรกรผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์จากประเทศลาว เยี่ยมชม Ubon Forage Seeds บริเวณโรงเก็บควบคุมอุณหภูมิความเย็น เพื่อเตรียมการขนส่งเพื่อจัดจำหน่าย
 
เมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์ที่ผลิตโดยUbon Forage Seeds เป็นเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์ที่มีคุณภาพสูงเกินกว่ามาตรฐานสากล ทั้งในเรื่องอัตราการงอก และความบริสุทธิ์ เรายินดีที่จะแสดงและมอบสำเนาใบรับรองการตรวจสอบคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ ซึ่งออกโดยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อให้เป็นที่แน่ใจได้ว่าเมล็ดพันธุ์ที่ท่านซื้อจากเราไป ได้ผ่านการตรวจสอบคุณภาพแล้ว ตัวอย่าง ใบรับรองการตรวจสอบคุณภาพ คลิกที่นี่:
 
การตรวจสอบคุณภาพของเมล์ดพันธุ์
เกี่ยวกับเรากุลวดี บุญสุข กำลังรับฟังข้อมูล จากคุณอำนาจ ปัญญาปรุ ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจฟาร์มโคนม ฟาร์มโชคชัย
ติดต่อ เมล็ดพันธุ์เพชรอุบล กรุณาคลิกที่นี่ หรืออีเมล์ info@phetubon.com หรือโทร 092-9453249. Line ID : orom
© Copyrights 2013 Phet Ubon Seed. All Rights Reserved. Powered by Phuket Web Studio